ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

หลังยืนยันคำสั่งซื้อ กรุณาชำระเงินผ่าน QR Payment แล้วส่งรหัสการสั่งซื้อและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ LINE Official Account

ขั้นตอนการชำระเงินด้วย QR Code

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระค่าสินค้า